Vacancy

सुशासन अधिकृत

प्रथम पटक प्रकाशन मिति २०७४।२। १४ गते । कृषि, स्वास्थ्य तथा वैकल्पिक जीविकोपार्जन प्रवर्दन (Promoting Agriculture Health and Alternative Livelihood -PAHAL) कार्यक्रम अमेरिकी सहयोग नियोग (यु.एस.ए.आई.डी.) अन्तर्गत शान्तिका लागि खाद्य निकायको आर्थिक सहयोगमा नोभेम्वर २०१४ देखि पाँचवर्षका लागि सञ्चालित कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रमले डोटीका ५ वटा साविकका गाविसहरुमा (गगुडा, तिखातर, वासुदेवि, धिर्कामाण्डौ र सातफरी) विपन्न […]

लेखा सहायक

प्रथम पटक प्रकाशन मिति २०७४।२। १४ गते । कृषि, स्वास्थ्य तथा वैकल्पिक जीविकोपार्जन प्रवर्दन (Promoting Agriculture Health and Alternative Livelihood -PAHAL) कार्यक्रम अमेरिकी सहयोग नियोग (यु.एस.ए.आई.डी.) अन्तर्गत शान्तिका लागि खाद्य निकायको आर्थिक सहयोगमा नोभेम्वर २०१४ देखि पाँचवर्षका लागि सञ्चालित कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रमले डोटीका ५ वटा साविकका गाविसहरुमा (गगुडा, तिखातर, वासुदेवि, धिर्कामाण्डौ र सातफरी) विपन्न एवं […]

कार्यक्रम संयोजक

प्रथम पटक प्रकाशनमिति २०७४।०२ ।१४ गते । वल्र्ड भिजन ईन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा , सामुदायिक विकास केन्द्र डोटी द्धारा संचालित Community and  school  Disaster Preparedness and resilience  (CSDPR)  परियोजना अन्र्तगत डोटी जिल्लाका ४ वटा सा.विक गा.वि.सहरु र १ नगरपालिकाका ३० वटा विद्यालयमा  परियोजना संचालन गर्नका लागि तपशिल बमोजिमको दक्षकर्मचारीको आवश्यकता परेको हुँदा यो सूचना प्रकाशित […]